Plynová zařízení

Druh zařízeníPrávní předpis ČSNNázev a termín provedení úkonuÚkon provádí
Domovní rozvody plynu včetně regulátorů ze STL na NTLVyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení


§3 Kontrola zařízeníKontrola zařízení 1x za rokPověřený pracovník

§6 Výchozí revizeVýchozí revize před uvedením zařízení do provozuRevizní technik dodavatele

§7 Provozní revizeProvozní revize 1x za 3 rokyRevizní technik

Vyhláška ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti


ČSN 38 6405 Plynová zařízení, zásady pro provádění kontrol, revizí a pro zpracování místního provozního řádu
Část III Provádění kontrol a revizíČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ‹= 5 bar – Provozní požadavkyRevize 1x za 3 rokyRevizní technik
Plynové spotřebičeVyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
§1 odst. 2 Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení pro: g) spotřebu plynů spalováním
Revize 1x za 3 rokyRevizní technik

§1 odst. 3 Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení